Rybolovná technika

Správa o činnosti sekcie RT za rok 2015

Správa o športovej činnosti juniorského družstva RT.

Juniorské družstvo sa počas roka prezentovalo na pretekoch organizovaných SRZ ,SZRT, jedného medzinárodné