Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Tradičné rybárske preteky dospelých 2019

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

Vážení rybári.

 

Výbor MsO Zvolen ako každý rok organizuje „Tradičné rybárske preteky “ dospelých, ktoré sa

uskutočnia na vodnej nádrži Môťová, z ktore si už veľa rybárov odnieslo množstvo pekných

zážitkov a dobrých skúseností.

Srdečne pozývame širokú rybársku verejnosť na pekné a príjemné zahájenie rybárskej sezóny 2019.

 

Propozície pretekov :

Preteky sa uskutočnia dňa 12.5.2019 na vodnej nádrži Môťová.

Preteky sa uskutočnia za každého počasia od 07°° hod do 12°°hod.

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo.

Rozdelenie lovných sektorov :

sektor A – voľný výber stanoviska

sektor B – voľný výber stanoviska

sektor C – voľný výber stanoviska

sektor D – voľný výber stanoviska iba v prípade vyčerpania ostatných miest

 

Zápis a losovanie stanoviska:

 

Predpredaj a losovanie v predpredaji sobota 11.5.2019 od 9°° hod - rybárska chata MsO Zvolen - Môťová

Predaj a losovanie v deň preteku nedeľa 12.5.2019 od 5°° hod - rybárska chata MsO Zvolen – Môťová

Cena lovného miesta predpredaj 11.5.2018 : 12 Eur

Cena lovného miesta v deň preteku 12.5.2018 : 10 Eur 

Kŕmenie povolené od 630 hod –12.5.2019

Začiatok preteku : 7°° hod – 12.5.2019 – zvukový signál

Koniec preteku : 12°° hod – 12.5.2019 – zvukový signál

Do hodnotenie preteku sa počíta ulovenie kapra dosahujúceho minimálnu lovnú mieru.

Hodnotenie  : 1cm = 1 bod.

Víťazom je pretekár s najvyšším súčtom bodov.

Protesty do 1245 u hlavného rozhodcu.

Zápis úlovkov bude prevádzaný priebežne sektorovými rozhodcami do úlovkových záznamov.

Na pretek bude vytýčených max.200 lovných miest.

 

Technické pokyny pre „ Tradičné preteky Môťová 2019 “

 

Loviť je povolené max. na 2 udice spôsobom : položená, plávaná, feeder.

Je zakázané loviť prívlačou a muškárením,na živú resp. mŕtvu rybku.

Loviaci je povinný počas preteku mať povinnú výbavu pre šetrné vylovenie ryby a jej zdokumentovanie (vhodný podberák, pean resp. vyberač háčikov,meter )

Ulovené ryby sa okamžite po zápise sektorovým rozhodcom vrátia späť do vody. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s ulovenou rybou nad rámec potrebný na jej zaznamenanie. Pri porušení tohto pravidla bude pretekajúci okamžite diskvalifikovaný.

Ryby, ktoré zjavne nespĺňajú minimálnu lovnú mieru doporučujeme šetrne pustiť späť ak je to možné bez jej vylovenia na breh.

Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby, ktorú sám ulovil.

Je zakázané vymieňať už privlastnenú rybu za inú, odovzdávať rybu inému loviacemu, privlastniť si viac ako 1ks ušľachtilej ryby. ( okamžitá diskvalifikácia resp. riešenie RS ).

Prípadné protesty počas preteku podávať cez sektorového rozhodcu.

Na pretekoch sa môžu zúčastniť členovia SRZ s platným povolením na rybolov pre rok 2019 a s platným štátnym rybárskym lístkom pre rok 2019.

Parkovanie vozidiel minimálne 20m od hranice vodnej plochy!!!

Upozornenie : Účasť registrovaných pretekárov je možná iba mimo celkového hodnotenia do výsledkov preteku !!!

 

Ceny za úlovky budú rozdeľované nasledovné :

 

1.     Kategória : hodnotenie 1 až 8 miesto podľa bodového ohodnotenia úlovkov

2.     Kategória : cena predsedu MsO Zvolen – najvyššie hodnotená ryba ( najväčší počet bodov za 1ks )

3.     Kategória : cena tajomníka MsO Zvolen – najlepšia rybárka ( kategória ženy )

 

 

Výbor SRZ Mestskej organizácie vo Zvolene Vás srdečne víta na ním obhospodarovanom revíri. Praje Vám príjemný pobyt a pretekárom dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

 

Vo Zvolene dňa : 18.04.2019                                                                          Výbor MsO Zvolen