Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Tréningový pretek 2016

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

Odbor športovej činnosti

 

Tréningový pretek členov LRU

 

 

Propozície pretekov :

Preteky sa uskutočnia dňa 1.5.2016 až 15.5.2016 na vodnej nádrži Môťová. Povolený spôsob lovu plávaná bez sieťkovania ryby. Ryba po chytení sa okamžite púšťa späť, okrem tréningového preteku v love belice, kde je povolené sieťkovanie.

 

 

Časový a termínový  rozpis pretekov : 

  

Dátum

Miesto konania

Čas konania

Účastníci

1.5.2016

VN Môťová

Od 13°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

2.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

3.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

4.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

5.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

6.5.2016

VN Môťová

Od 10°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

9.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

10.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

11.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

12.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

13.5.2016

VN Môťová

Od 14°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

15.5.2015

VN Môťová

Od 09°° - do 19°°

Členovia družstiev LRU MsO Zvolen

Členovia družstiev Zlatý Blyskáč - deti

 

Preteky sa uskutočnia za každého počasia . Minimálny počet zúčastnených pre konanie preteku je 5 pretekárov.

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo.

 

Zápis a losovanie stanoviska:

 

Pretek sa uskutoční na pretekárskej trati vodnej nádrže Môťová v úseku od prvého móla po topole.

Pretekári budú loviť v jednom sektore .

 

Účasť : pretekov sa môžu zúčastniť prihlásení jednotlivci, členovia družstiev LRU pri MsO Zvolen s platným povolením na rybolov pre rok 2016 a s platným štátnym rybárskym lístkom. Členovia krúžku mladých rybárov organizovaných pri SRZ MsO Zvolen s platným povolením na rybolov pre rok 2016 a s platným štátnym rybárskym lístkom.

 

Popis pretekárskej trate :

Vodná nádrž Môťová, revír č. 3- 5410, priestor trate trávnatý, trať v mieste pretekov má hĺbku 1,5 až 2m,šíirka cca 200 m,dno štrkové z miernym nánosom bahna bez prekážok.

 

Vo Zvolene dňa : 04.04.2016