Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Tradičné rybárske preteky dospelých 2017

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

Vážení rybári.

 

Výbor MsO Zvolen ako každý rok organizuje „Tradičné rybárske preteky “ dospelých, ktoré sa uskutočnia na vodnej nádrži Môťová, z ktorej si už veľa rybárov odnieslo množstvo pekných zážitkov a dobrých skúseností.

Srdečne pozývame širokú rybársku verejnosť na pekné a príjemné zahájenie rybárskej sezóny 2017.

 

Propozície pretekov :

Preteky sa uskutočnia dňa 07.05.2017 na vodnej nádrži Môťová.

Preteky sa uskutočnia za každého počasia od 07°° hod do 12°°hod.

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo.

Rozdelenie lovných sektorov :

sektor A – voľný výber stanoviska

sektor B – voľný výber stanoviska

sektor C – voľný výber stanoviska

sektor D – voľný výber stanoviska iba v prípade vyčerpania ostatných miest

 

Zápis a losovanie stanoviska:

 

Predpredaj a losovanie v predpredaji sobota 06.05.2017 od 9°° - rybárska chata MsO Zvolen - Môťová

Predaj a losovanie v deň preteku nedeľa 07.05.2017 od 5°° hod - rybárska chata MsO Zvolen – Môťová

Cena lovného miesta predpredaj 06.05.2017 : 9 Eur

Cena lovného miesta v deň preteku 07.05.2017 : 8 Eur

Kŕmenie povolené od 630 hod –07.05.2017

Začiatok preteku : 7°° hod – 07.05.2017 – zvukový signál

Koniec preteku : 12°° hod – 07.05.2017 – zvukový signál

Do hodnotenia preteku sa započítava len kapor rybničný, dosahujúci minimálnu lovnú mieru.

Hodnotenie  : 1cm = 1 bod.

Víťazom je pretekár s najvyšším súčtom bodov.

Protesty do 12 45 u hlavného rozhodcu.

Zápis úlovkov bude prevádzaný priebežne sektorovými rozhodcami do úlovkových záznamov.

Na pretek bude vytýčených max.200 lovných miest.

 

Technické pokyny pre „ Tradičné preteky Môťová 2017 “

 

Loviť je povolené max. na 2 udice spôsobom : položená, plávaná, feeder.

Je zakázané loviť  prívlačou a muškárením, na živú resp. mŕtvu rybku.

Loviaci je povinný počas preteku mať povinné vybavenie pre šetrné vylovenie ryby a jej zdokumentovanie (vhodný podberák, pean resp. vyberač háčikov, meter )

Ulovené ryby sa okamžite po zápise sektorovým rozhodcom vrátia späť do vody. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s ulovenou rybou nad rámec potrebný na jej zaznamenanie. Pri porušení tohto pravidla bude pretekajúci okamžite diskvalifikovaný.

Ryby, ktoré zjavne nespĺňajú minimálnu lovnú mieru, doporučujeme šetrne pustiť späť ak je to možné bez jej vylovenia na breh.

Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby ktorú sám ulovil.

Je zakázané vymieňať už privlastnenú rybu za inú, odovzdávať rybu inému loviacemu, privlastniť si viac ako 1ks ušľachtilej ryby. ( okamžitá diskvalifikácia resp. riešenie RS ).

Prípadné protesty počas preteku podávať cez sektorového rozhodcu.

Na pretekoch sa môžu zúčastniť členovia SRZ s platným povolením na rybolov pre rok 2017 a s platným štátnym rybárskym lístkom.

Parkovanie vozidiel minimálne 20m od hranice vodnej plochy!!!

 

Ceny za úlovku budú rozdeľované nasledovné :

 

  1. Kategória : hodnotenie 1 až 8 miesto podľa bodového ohodnotenia úlovkov
  2. Kategória : cena predsedu MsO Zvolen – najvyššie hodnotená ryba ( najväčší počet bodov za 1ks )
  3. Kategória : cena tajomníka MsO Zvolen – najlepšia rybárka ( kategória ženy )

 

 

Výbor SRZ Mestskej organizácie vo Zvolene Vás srdečne víta na ním obhospodarovanom revíri. Praje Vám príjemný pobyt a pretekárom dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

 

Vo Zvolene dňa : 15.04.2017                                                                        Výbor MsO Zvolen

 

 

Mapa rozmiestnenia sektorov 2017.