Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Tradičné rybárske preteky detí 2017

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Zvolen

Vážení mladí rybári.

 

Výbor MsO Zvolen ako každý rok organizuje „Tradičné rybárske preteky detí Môťová 2017“ ktoré sa uskutočnia na vodnej nádrži Môťová, z ktorej si už veľa rybárov odnieslo množstvo pekných zážitkov a dobrých skúseností.

Súťaž bude prebiehať ako súťaž jednotlivcov detí do 15 rokov. Srdečne pozývame všetkých mladých rybárov a ich príbuzných na pekné a príjemné zahájenie rybárskej sezóny 2016.

 

Propozície pretekov :

Preteky sa uskutočnia dňa 06.05.2017 na vodnej nádrži Môťová.

 

Preteky sa uskutočnia za každého počasia od 08°° hod do 12°°hod.

Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo.

 

Zápis a losovanie stanoviska:

 

Predaj a losovanie v deň preteku sobota 06.05.2017 od 630 hod - rybárska chata MsO Zvolen – Môťová

Cena lovného miesta v deň preteku 06.05.2017 : 3,- €

Kŕmenie povolené od 730 hod – 06.05.2017

Začiatok preteku : 8°° hod – 06.05.2017 – zvukový signál

Koniec preteku : 12°° hod – 06.05.2017 – zvukový signál

Do hodnotenia preteku sú započítané všetky druhy ušľachtilých rýb dosahujúce minimálnu lovnú mieru.

Hodnotenie  : 1cm = 1 bod. Ostatné druhy rýb 1ks = 1bod. Belica je z preteku vylúčená.

Víťazom je pretekár s najvyšším súčtom bodov.

Protesty do 12 45 u hlavného rozhodcu.

Zápis úlovkov bude prevádzaný priebežne sektorovými rozhodcami do úlovkových záznamov.

Na pretek bude vytýčených max.70 lovných miest.

 

Technické pokyny pre „ Tradičné preteky detí Môťová 2017 “

 

Loviť je povolené max. na 1 udicu spôsobom : položená, plávaná, feeder.

Je zakázané loviť prívlačou a muškárením, na živú resp. mŕtvu rybku.

Loviaci sú povinní počas preteku mať povinné vybavenie pre šetrné vylovenie ryby a jej zdokumentovanie (vhodný podberák, pean resp. vyberač háčikov, meter )

Ulovené ryby sa okamžite po zápise sektorovým rozhodcom vrátia späť do vody. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom manipulovať s ulovenou rybou nad rámec potrebný na jej zaznamenanie. Pri porušení tohto pravidla bude pretekajúci okamžite diskvalifikovaný.

Ryby, ktoré zjavne nespĺňajú minimálnu lovnú mieru doporučujeme šetrne pustiť späť ak je to možné bez jej vylovenia na breh.

Loviaci si môže ponechať 1 ks ušľachtilej ryby, ktorú sám ulovil.

Je zakázané vymieňať už privlastnenú rybu za inú, odovzdávať rybu inému loviacemu, privlastniť si viac ako 1ks ušľachtilej ryby. ( okamžitá diskvalifikácia resp. riešenie RS ).

Pri vylovovaní ryby je povolená pomoc rodiča resp.asistenta dieťaťa.

Prípadné protesty počas preteku podávať cez sektorového rozhodcu.

Na pretekoch sa môžu zúčastniť členovia SRZ narodení v roku 2002 a viac s platným povolením na rybolov pre rok 2017. 

Parkovanie vozidiel minimálne 20m, od hranice vodnej plochy!!!

 

Ceny za úlovky budú rozdeľované nasledovné : - vyhodnotené bude iba dieťa z dvojice.

 

  1. Kategória : hodnotenie 1 až 10 miesto podľa bodového ohodnotenia úlovkov
  2. Kategória : cena predsedu MsO Zvolen – najvyššie hodnotená ryba ( najväčší počet bodov za 1ks )
  3. Kategória : cena tajomníka MsO Zvolen – najlepšia mladá rybárka

Každý zúčastnený mladý rybár bude odmenený pri zakúpení lovného miesta.

 

 

Výbor SRZ Mestskej organizácie vo Zvolene Vás srdečne víta na ním obhospodarovanom revíri. Praje Vám príjemný pobyt a pretekárom dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

 

Vo Zvolene dňa : 05.04.2017                                                                        Výbor MsO Zvolen

 

Trať pre pretek detí Môťova 2017.