Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Pstruhové

3-3700-4-1 Sielnický potok MsO    Zvolen                                          lososový - P

Sielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov. Lovná miera:lipeň 30 cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-4540-4-1 Turová MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Turová od ústia do rieky Hron pod obcou Budča po pramene vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30 cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-1190-4-1 Hučava MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-3751-4-1 Slatina č. 3 MsO    Zvolen                                          lososový - P

Čiastkové povodie rieky Slatina od cestného mosta pri ČOV v obci Detva po hrádzové teleso VN Hriňová. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-2420-4-1 Neresnica MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene a jej prítoky po pramene. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-6170-4-1 Zolná MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Zolná od ústia do Slatiny, v obci Zvolen, po pramene. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3670-4-1 Sekier MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene. Lovná miera:lipeň 30 cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-2050-4-1 Ľubica MsO    Zvolen                                         lososový - P

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-1590-4-1 Kocánský potok MsO    Zvolen                                           lososový - P

Kocánský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-2020-4-1 Lohyňa MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Lohyňa od ústia do Kocánského potoka po pramene. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-0670-4-1 Detviansky potok MsO    Zvolen                                          lososový - P

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-0440-4-1 Bystrý potok MsO Zvolen                                             lososový - P

Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová - Krivec I. po pramene vrátane prítoku Riečka. Lovná miera: lipeň 30cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.

 

3-3710-4-1 Skalisko MsO    Zvolen                                          lososový - P

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko). Lovná miera:lipeň 30 cm.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová.