Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Kaprové

3-1080-2-1 Hron č. 7 MsO    Zvolen                                              kaprový (H)

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po ústie potoka Lukavica, nad mestom Sliač voda kaprová s výskytom hlavátky. Lovná miera lipňa tymiánového 30 cm, pstruha potočného 27 cm, podustvy severskej 35 cm. Úsek od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE je zimovisko a neresisko rýb - lov rýb zakázaný od 1.1. do 31.5. Ulovenú hlavátku je loviaci povinný opatrne vrátiť späť do vody! Hlavátku si môžu privlastniť iba držitelia hlavátkových povolení!


 

3-3740-1-1 Slatina č. 1 MsO    Zvolen                                                    kaprový

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších nad VN Môťová po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom, voda kaprová. Lov rýb povolený celoročne s hájením podľa druhov.

3-5410-1-1 VN Môťová MsO    Zvolen                                                    kaprový

Vodná plocha nádrže (58ha) na toku Slatina pri meste Zvolen od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. Voda kaprová. Doporučená horná miera kapra K70. Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Lov dravcov prívlačou v úseku vyznačenom tabuľami na ľavostrannom brehu od Harmaneckej chaty po chatu p. Sýkoru je zakázaný od 16.06. do 30.09. v kalendárnom roku. /Miestne úpravy časť C. Miestny rybársky poriadok./

3-5010-1-1 VN Dobrá Niva MsO    Zvolen                                                    kaprový

Vodná plocha nádrže (24ha) na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva. Voda kaprová. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája do 15. marca v rokoch 2015 - 2017. Lov z člna povolený v zmysle zákona 139/2002 Z.z. /Miestne úpravy časť C. Miestny rybársky poriadok./

Horná miera kapra rybničného v celkovej dĺžke 60 cm pre rybársky revír č. 3-5010-1-1 VN Dobrá Niva, na základe ktorej si bude môcť v nasledujúcom období, ktoré začína sezónou 2013,teda od 15.05.2013, loviaci privlastniť kapra v rozmedzí minimálnej a hornej miery t.j. od 40 do 60 cm vrátane.

Na revíri VN Dobrá Niva sa doporučuje kapra v celkovej dĺžke väčšej ako 60 cm  pustiť späť do vody.