Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

CHaP

3-3750-4-4  Slatina č. 2 MsO SRZ Zvolen                                                  lososovy P

Čiastkové povodie toku Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po cestný most pri ČOV v obci Detva.

Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04. Voda pstruhová. Režim Chyt a pusť.