Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Plán zarybňovania na rok 2015

Plán zarybňovania na rok 2015

VN Môťová

Kapor K1 jeseň 700 kg RH Očová
Kapor K2 jeseň 1500 kg Rada
Kapor K3 jar 6000 kg S-Ryba
Kapor K3 jeseň 0 kg
Kapor výber (65 cm a viac) 0 kg

Pleskáč P2+

1500 kg S-ryba
Amur biely 2-3 400 kg Rada
Lieň sliznatý 2-3 500 kg Rada
Šťuka severná Š1 200 kg Rada
Zubáč veľkoústy Zu1 5000 ks Rada
Pstruh dúhový Pd2 200 kg Rada

 

VN Dobrá Niva

Kapor K1, jeseň 300 kg RH Očová
Kapor K2, jeseň 0 kg
Kapor K3, jar 2000 kg S-ryba
Kapor K3, jeseň 1000 kg Rada
Kapor výber (70 cm a viac) 1000 kg Rada
Amur biely 2-3 300 kg Rada
Lieň sliznatý 2-3 200 kg Rada
Šťuka severná Š1 100 kg Rada
Zubáč veľkoústy Zu1 2500 ks Rada

 

Hron č. 7

Podustva severná 60000 ks RH Očová
Pstruh dúhový 100 kg Rada
Lipeň1 3000 ks Rada

 

Slatina č. 1

Podustva severná 40000 ks RH Očová
Lipeň 1 3000 ks Rada
Mrena 1 2000 ks Rada

 

Pstruhové revíry spolu

Pstruh potočný Pp1 (10 cm) 21000 ks Rada
Pstru potočný Pp2 B. Bystrica
Pstruh dúhový 500 kg Rada

 

 

Objednávky násadových rýb na rok 2015


S-Ryba

Druh množstvo jedn. €/jedn. € spolu
Kapor K3 jar 8000 kg 2,95 23600
Pleskáč P2,3+ 1500 kg 2,1 3150

 

Rada SRZ

Druh množstvo jedn. €/jedn. € spolu
Kapor K2 jeseň 150 kg 2,59 3885
Kapor Kr násada Očová 100000 ks 0,0166 1660
Kapor K3 jeseň 1000 kg 2,4 2400
Amur biely 2-3 700 kg 3,5 2450
Lieň sliznatý 2-3 700 kg 4,5 3150
Šťuka severná Š1 300 kg 9,0 2700
Zubáč veľkoústy Zu1 7500 ks 0,35 2625
Pstruh dúhový Pd2 800 kg 3,55 2840
Lipeň 6000 ks 0,3 1800
Mrena 2000 ks 0,55 1100
Pstruh potočný Pp1 21000 ks 0,13 2730

 

Spolu plán 54090

 

Rada po vyhodnotení hosťovacích povolení

druh množstvo jedn. €/jedn. € spolu
Kapor výber (70 cm a viac) 1000 kg 4,00 4000
zdroje na nákup
Orthodox 2015 1100

sponzori 2015

350
hosťovacie povolenia 2500