Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Kontrolná komisia

Titul

Meno

Priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Mgr.

František

Adámek

predseda

0907 800 264

MUDr.

Dušan 

Chrenko

člen

 

Ing. PhD.

Ján 

Slosiarik

člen

 

Ing.

Jozef

Výbošťok

člen