Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Predbežná účtovná závierka za rok 2014 MsO SRZ Zvolen

Správa z predbežnej účtovnej závierky za rok 2014 MsO SRZ Zvolen

Plán na rok 2014
Výnosy 123 695 €
Náklady 123 467 €
Hospodársky výsledok 2014                                              . + 228 €

 

Skutočnosť za rok 2014
Výnosy 126 020 €
Náklady 125 474 €
Hospodársky výsledok 2014                                . 546 €

 

Stav na účte v SLSP a.s. Zvolen k 31.12.2014        . 47 000 €
Stav v pokladni k 31.12.2014 800 €

 

Analýza výnosov:

Tržby za členské príspevky a povolenky spolu              . 118 345 €
Dotácia od mesta Zvolen 1 660 €
Úroky z terminovaných vkladov 716 €
Prenájom pozemkov 1 495 €
Predaj hosťovacích povoleniek 1 100 €
Rybárske preteky 2 364 €
Ostatné výnosy spolu 340 €

 

Analýza nákladov:

Násadové ryby 57 209 €
Krmivo 1 795 €
Ceny na všetky preteky 1 552 €
Nákup náradia 1 103 €
Nákup DHM - batériový vylovovací agregát 2 812 €
Odvody RADE SRZ Zilina z povoleniek a členského        . 27 465 €
PHM pre motorové vozidlá a agregáty 985 €
Cestovné (športová činnosť + mládež) 1 099 €
Reprezentačné náklady (VČS a MK) 1 415 €
Projektové dokumentácie 1 176 €
Opravy a výstavby (výpustný objekt RH Očová) 3 273 €
Náklady na geodetické práce a kataster 419 €
Náklady na dohodárov 3 360 €
Odmeny 5 700 €
Dane a poplatky 515 €
Odpisy odhad 6 000 €
Náklady na údržbu automobilov 565 €
Ostatné finančné náklady (poistenia ...) 1 010 €
Energie, vodné, stočné, plyn 2 643 €
Ostatné služby 2 103 €
Vedenie účtovníctva 748 €
Ostatné drobné náklady spolu (réžijné a kancelárske) 3 275 €