Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Rybársky krúžok - tvorivé dielne november 2015

Dňa 08.11.2015 sa na rybárskej chate MsO SRZ Zvolen uskutočnila akcia pre členov rybárskeho krúžku pri CVČ Domino Zvolen. Akcia bola poňatá nielen ako tvorivé dielne, ale aj ako akási rozlúčka so sezónou 2015, spojená s lovom rýb a výborným kotlíkovým gulášom.

 

Na dielňach sa zúčastnilo 17 detí, z toho 2 dievčatá. Zraz bol určený na 9:00 na chate. Po príchode účastníkov sa rozbehli dielne, ktoré boli zamerané na výrobu rotačiek na lov prívlačou a na výrobu jednoduchých plavákov z balzového dreva. Skupinu rotačiek viedol p. Oťahel za pomoci p. Lehotského a p. Benka. Skupine plavákov sa venoval p. Ondrejka. Pri rotačkách sa členovia krúžku oboznámili s postupom ich výroby od vytvorenia lopatky, cez tvorbu telíčka až po jej kompletizáciu a osadenie háčikom. Sami si mohli vyskúšať vybrusovanie lopatky (listu) z medeného plechu. Pri plavákoch sa zoznámili s typmi pevných plavákov, ich časťami a následne aj s jednoduchou výrobou z balzy pomocou brúsneho papiera. Každý mladý rybár si vyrobil svoj plavák, ktorý potom nafarbil podľa vlastných predstáv a inšpirácie. Na záver si mladí majstri sami ohodnotili svoje výrobky a určili výrobcu najkrajšieho plaváka a tiež najaktívnejšieho výrobcu rotačiek.

 

Po ukončení dielní sa mladí rybári nemohli dočkať samotného rybolovu. Takmer všetci sa rozhodli pre lov na prívlač. Preto sa pod vedením p. Oťahela, Kovácsa, Benka, Lehotského, Ihringa, Vandáka, Kaššu a Ondračku vybrali uloviť čo najviac našich dravcov. Úlovky boli striedavé, chytilo sa 5 šťúk vo veľkosti od 33 do 59 cm. Špeciálne je nutné spomenúť v tom čase jedinú slečnu v partii lovcov Magdalénku Štefkovú, ktorej sa podaril úlovok šťuky 40 cm, aj keď sa k vode vybrala ako posledná s veľkým meškaním. Jej a samozrejme všetkým ostatným lovcom gratulujeme.

 

Po ukončení lovu sa všetci adepti Petrovho cechu zhromaždili opäť na chate, kde už na všetkých čakal vynikajúci guláš, o ktorý sa zaslúžil hlavne šefkuchár p. Štefko s manželkou a ako zdatní pomocníci p. Ihring, p. Kašša a p. Vandák. Hlad bol veľký, takže guláš mizol veľmi rýchlo.

 

A tým sa priblížil záver stretnutia. Všetci účastníci stretnutie hodnotili kladne, ako veľmi vydarené, poučné, ako veľmi príjemné ukončenie sezóny. A takisto ako akciu, ktorá určite potrebuje repete. Mladšia generácia sa naučila niečo nové, ulovila niekoľko rýb, utužili sa staré a vznikli nové kamarátstva. Pre skôr narodených to bola príležitosť pohovoriť o všeličom a pomôct omladine spoznať to, s čím sa bežne nestretávajú. Nastali aj komické okamihy, napr. kompletný pád nemenovaného účastníka do vody  samozrejme pod dozorom inštruktora. A na záver jeden komentár jedného člena krúžku:"Výborný krúžok, taký ešte nebol..."

 

Nakoniec by som ešte raz veľmi rád poďakoval všetkým zúčastneným, menovite pánom Oťahelovi, Benkovi, Lehotskému, Kovácsovi, ktorí boli aktívni pri tvorivých dielňach a takisto pri love rýb, ďalej pánom Štefkovi s manželkou, Ihringovi, Kaššovi, Vandákovi, ktorí sa postarali o skvelý kulinársky zážitok. Všetci spomenutí páni sú zároveň aj členovia našej MsO SRZ. Nemalá vďaka patrí aj pani Cilke, ktorá pomáhala, kde sa len dalo. Taktiež ďakujeme aj ostatným rodičom za pomoc a občerstvenie.

 

S pozdravom Petrov zdar.