Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Celoslovenské kolo súťaže mladých rybárov.

 

Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Zvolen usporiada Celoslovenské kolo súťaže mladých rybárov.

 

 

„ZLATÝ BLYSKÁČ“

 

Termín konania:  19.9.2013 - 22.9.2013

Miesto konania:  Rekreačné zariadenie VN Môťová

 

Organizačný štáb:

 

Garant RADY SRZ:       Vladimír Vecel

Riaditeľ pretekov:     František Adámek

Hlavný rozhodca:       Ing. Jozef Dzuriš

Technický vedúci:      Marián Lepko

Sektoroví rozhodcovia: Iveta Dzurišová, Kamil Šuhy , M.Durdiak

Bodovacia komisia:     sekcia RT

Zdravotné zabezpečenie:

 

Organizačné záležitosti:

Súťažiť sa bude podľa smernice „ ZLATÝ BLYSKÁČ“ vydanej v roku 2010 Organizátor nezodpovedá za nehody počas súťaže.

Zloženie družstiev: 4 pretekári, 1 vedúci, 1 tréner

 

Technické pokyny:

 

Pretekárska trať v disciplíne LRU:

VN Môťová  č.r. 3-5410-1-1 – pod topoľmi . Hĺbka vody 0,5 – 4,5 m. Dno bahnité, breh rovný + vegetácia topoľ.

Výskyt rýb: plotica červenooká, pleskáč vysoký,kapor rybničný, zubáč veľkoustý, lieň sliznatý, belica, červenica ostrobruchá, šťuka severná, karas strieborný a iné.

 

Pretekárska trať v disciplíne RT:

Areál Základnej školy Zvolen- Sekier, ul. J. Alexyho 1

Časový program:

 

Štvrtok  19.9.2013

Registrácia účastníkov súťaže.

Porada vedúcich družstiev – žrebovanie.

Piatok   20.9.2013

Slávnostné zahájenie súťaže, sľub pretekárov a rozhodcov.

09,00-10,30 Príprava pretekárov.

10,30-13,30 Pretek v disciplíne LRU plávana.

13,30-14,30 Váženie rýb.

17,00       Teória vo forme testu.

Sobota   21.9.2013

09,00-10,30 Disciplína č. 1. muška cieľ

10,30-11,30 Disciplína č. 3. záťaž presnosť(arenberg)

11,30-12,30 Disciplína č. 4. záťaž cieľ

14,30-16,00 Disciplína č. 2. muška diaľka jednoručne

16,30-18.30 Disciplína č. 5. záťaž diaľka jednoručne

Nedeľa   22.9.2013

10,00       Slávnostný nástup. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov.

12,00       Ukončenie súťaže.

 

Záverečné ustanovenie:

Mapa Môťová :

Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie.
V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU P.

Všetci pretekári musia mať povinne vystuženú sieťku na ryby – vracajú sa späť do vody podľa rozhodnutia usporiadajúcej organizácie.

Všetci pretekári musia mať platné preukazy členov SRZ.

 

Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt, dobré počasie a bohaté úlovky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky celoslovenského kola súťaže mladých rybárov "Zlatý blyskáč" si môžete

 

pozrieť TU , TU , a TU, fotogaleria sa nachadza TU.