Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 3 Zvolen 2017

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2018. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať osobne v budove SRZ ObO 3 na Pribinovej ulici v starej požiarnej zbrojnici v Môťovej vo Zvolene. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 3 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2017 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2018

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny

12.12.2017 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

19.12.2017 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

27.12.2017 - STREDA od 17:00 do 19:00 hod

02.01.2018 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

09.01.2018 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

15.01.2018 - PONDELOK od 17:00 do 19:00 hod

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2017 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2018, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2017 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 3 MsO SRZ Zvolen