Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Odovzdávanie povolení za rok 2018 a vydávanie povolení na rok 2019 ObO4

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2019. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať osobne na adrese M.R. Štefánika 11, Detva, 3. poschodie. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 4 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2019

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny odovzdávania a vydávania povolení:

 

29.12.2018 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018

05.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018 + vydávanie Povolení na rok 2019

12.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018 + vydávanie Povolení na rok 2019

19.01.2018 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

26.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

02.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

09.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

16.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

23.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

30.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2018 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2019, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2018 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 4 MsO SRZ Zvolen