Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Odovzdávanie povolení na rybolov za rok 2018 ObO1

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať najneskôr do 15.januára 2019.

Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, najdete na jeho zadných stranách. Prehľady o úlovkoch za rok 2018 ste povinný(á) odovzdať osobne v budove SRZ ObO1 na Švermovej 40 vo Zvolene

 Po odovzdaní Prehľadov o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2019.

Prineste si so sebou členský preukaz. Pri odovzdávaní Povolenia bude každý člen SRZ povinný zaktualizovať svoje trvalé bydlisko.

Termíny:

11.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

15.12.2018 - SOBOTA - 09:00 - 12:00

18.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

22.12.2018 - SOBOTA - 09:00 - 12:00

05.01.2019 - SOBOTA - 09:00 - 12:00

08.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

12.01.2019 - SOBOTA - 09:00 - 12:00

15.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

 

Poznámka: V prípade neodovzdania povolenia na rybolov za rok 2018 v stanovených termínoch nebude členom vydané povolenie na rybolov na rok 2019, podľa Zákona o výkone rybárskeho práva a Stanov SRZ.

V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2018 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých revíroch.

 

MSO SRZ Zvolen - ObO1