Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Revízia Miestneho rybárskeho poriadku MsO SRZ Zvolen

 

 

MsO SRZ Zvolen oznamuje všetkým členom, že bola vykonaná revízia Miestneho rybárskeho poriadku MsO SRZ Zvolen (MRP), ktorý je v platnosti od 1.1.2015 do 31.12.2017. Zmeny v MRP sú nasledovné:

1. Mení sa zákaz privlastnenia všetkých foriem kapra rybničného v dĺžke nad 60 cm na VN Dobrá Niva na doporučenie pustenia ryby späť do revíru. 

2. Ruší sa zákaz lovu rýb z lode na VN Dobrá Niva s tým, že kŕmenie, vyvážanie a vylovovanie rýb z lode je povolené a platí úprava lovu z malého plavidla podľa Zákona 139/2002 Z.z., resp. Vyhlášky 185/2006, § 17, ods. 8. 

3. Ruší sa obmedzenie lovu prívlačou na ľavostrannom brehu VN Môťová od Harmaneckej chaty po chatu p. Sýkoru v termíne od 16.6. do 30.9.