Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 4 Zvolen 2017

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2018. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať osobne na adrese M.R. Štefánika 11, Detva, 3. poschodie. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 4 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2017 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2018

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny odovzdávania a vydávania povolení:

 

30.12.2017 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie povolení za rok 2017

06.01.2018 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie + výdaj na rok 2018

13.01.2018 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie + výdaj na rok 2018

20.01.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

27.01.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

03.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

17.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

24.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

31.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2017 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2018, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2017 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 4 MsO SRZ Zvolen