Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Brigády ObO 2 SRZ Zvolen - RH Očová 2016

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ – OBVODNÁ ORGANIZÁCIA Č.2.

Harmonogram brigádnickej činnosti na rok 2016

 

Mesiac       

Dátum uskutočnenia

 brigády

Zraz

brigádnikov

Práce

na akcii

 

Výstroj, náradie

 

Marec

 

12.03.2016

19.03.2016

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Apríl

 

02.04.2016

09.04.2016

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Máj

 

 

07.05.2016

14.05.2016

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve + kosenie

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

 

September

 

10.09.2016

17.09.2016     

Rybné hosp. Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Október

 

08.10.2016

15.10.2016

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.30 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

 

Gumené čižmy

 

Termíny brigád mimo harmonogramu a popis prác budú aktuálne vypísané vo vývesnej skrinke na budove ObO II na Zlatom Potoku.

POZNÁMKY :

1.Harmonogram slúži ako pozvánka na brigádu.Pozvánky zasielané nebudú!

2.Na brigádu si prineste členský preukaz!

 

Vo Zvolene dňa 01.12. 2015

 

Za výbor : Predseda Ing Medek Jaroslav v.r.

Vedúci SBČ p. Ďurečka Pavel v.r.