Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Brigádnická činnosť 2015

SRZ Mestská organizácia Zvolen

Harmonogram brigádnickej činnosti na rok 2015

Mesiac

Deň

Zraz

brigádnikov

Plánovaná práca

Dozor

Január

Február

 

Vypilovanie prevzdušňovacích otvorov

VN- Dobrá Niva

Rybársky dom Švermova 10

Zimná údržba chodníka

Sprístupňovanie lovných stanovíšť

ObO-3

 

 

ObO-1

ObO-2

Marec

 

 

14.3

21.3

28.3

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

 

Príprava čačiny na výterové koše

Skompletovanie košov a ich osadenie na vodné nádrže

Práca na rybárskej chate a celého areálu

ObO-1

ObO-3

ObO-1

Apríl

 

 

4.4

11.4

 

18.4

25.4

VN Môťová

VN Môťová

 

VN Môťová

VN Môťová

 

Prikrmovanie rýb podaním rôznych krmovín a liečiv

Práca na rybárskej chate a celého areálu                  (oprava oplotenia)

Kontrola výterových košov

Kosenie trávy okolo rybárskej chaty

Čistenie brehov vodných nádrží

 

ObO-3

ObO-1

 

ObO-3

ObO-1

Apríl

Máj

 

Budovanie kaskád na vodnom toku Hučava

Na túto brigádu je potrebné sa nahlásiť u p. Jozefa Vlčka

t.č. 0905/785771

ObO-2

Máj

 

 

1.5

2.5

3.5

9.5

7-10.5

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

VN Dobrá Niva

Funkcionárske preteky

Detské preteky

Tradičné preteky

Memoriál Ing. Chrenka

Celoslovenské preteky „Boilies” VN Dobrá Niva

Obmedzený počet brigádnikov

Účasť treba nahlásiť p. Fekiačovi t.č. 0948/099286

 

ObO-3

ObO-1

ObO-1

ObO-2

ObO-3

16.5

23.5

VN Môťová

VN Môťová

Práce na rybárskej chate

oprava oplotenia

 

ObO-3

ObO-1

Júl

August

VN Dobrá Niva

 

VN Dobrá Niva

Zber odpadu na VN Dobrá Niva – maximálne 8 brigádnikov

Účasť treba nahlásiť p. Ján Remeň t.č. 0904/583386

Zber odpadu na VN Dobrá Niva – maximálne 8 brigádnikov

Účasť treba nahlásiť u p. Kováča t.č. 0949/730181

ObO-3

 

 

ObO-1

September

 

19.9

26.9

VN Môťová

VN Môťová

Práca na rybárskej chate a celého areálu

Čistenie brehov VN Môťová (pravá strana)

ObO-3

ObO-1

Október

 

3.10

10.10

 

17.10

24.10

VN Môťová

VN Môťová

 

VN Môťová

VN Môťová

Čistenie brehov VN Dobrá Niva

Výlov kaprov RZ-Očová (prepravu zabezpečiť)

Čistenie brehov VN Môťová (ľavá strana)

Práce podľa požiadaviek mestského výboru SRZ-Zvolen

Práce podľa požiadaviek mestského výboru SRZ-Zvolen

 

ObO-3

ObO-3

ObO-1

ObO-3

ObO-1

Všeobecné pokyny:

Oznamy o termínoch vykonávania brigád vyvesí každá ObO SRZ na svojich oznamovacích miestach.

Brigády sa zvyčajne vykonávajú v sobotu od 7:00 do 13:00 hod. Každý brigádnik si vo vlastnom

záujme zabezpečí prac. odev, vhodnú prac. obuv a ochranné rukavice. Ďalej je povinný dodržiavať

pokyny brigádnickeho referenta, ktorý v danom dni vykonáva dozor. V prípade nepriaznivého počasia

sa brigáda automaticky ruší, čím nevzniká nárok na zapísanie brigády.