Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Brigády ObO 2 SRZ Zvolen na rok 2015 (RH Očová)

 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ – OBVODNÁ ORGANIZÁCIA Č.2.

 

Harmonogram brigádnickej činnosti na rok 2015

(RH Očová)


Mesiac

Dátum uskutočnenia

brigády

Zraz

brigádnikov

Práce

na akcii


Výstroj, náradie

 

Marec

 

14.03.2015

21.03.2015

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Apríl

 

11.04.2015

18.04.2015

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na hosp.

budove a príprava

rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Máj

 

 

02.05.2015

09.05.2015

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve + kosenie

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

 

September

 

12.09.2015

19.09.2015

Rybné hosp. Očová

O 7.00 hod.

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Október

 

10.10.2015

17.10.2015

Rybné hospodárstvo

Očová

O 7.30 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

 

Gumené čižmy

 

 

Termíny brigád mimo harmonogramu a popis prác budú aktuálne vypísané vo

vývesnej skrinke na budove ObO II na Zlatom Potoku.

 

POZNÁMKY :

1.Harmonogram slúži ako pozvánka na brigádu.Pozvánky zasielané nebudú!

2.Na brigádu si prineste členský preukaz!

 

 

 

Vo Zvolene dňa 01.12. 2014                               Za výbor : Predseda    Ing Medek Jaroslav v.r.

Vedúci SBČ p. Ďurečka Pavel   v.r.