Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Výlov Detvianky

 

Dňa 06.11.2014 a 08.11.2014 sa uskutočnil výlov úseku Detvianky (3-0670-4-1) z dôvodu výstavby

rýchlostnej cesty R2. Na úseku sa odlovilo cca 40 kg rýb. Prevažoval jalec hlavatý (cca 90%)

v dĺžkach 10 - 25 cm. Ďalej sa odlovil hrúz, ploska, 2ks úhor (40 cm a 70 cm), rak, korýtko riečne.

Na úseku nebola odlovená lososovitá ryba. Ďakujeme zúčastneným brigádnikom za pomoc.