Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Brigádnická činnosť 2014

Slovenský rybársky zväz

Mestská organizácia Zvolen


 

 

HARMONOGRAM BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI NA ROK 2014

 

 

 

Spracoval: Ondrej Babka, vedúci SBČ

 

 

 

Harmonogram brigádnickej činnosti na rybochovnom zariadení Očová v roku 2014

 


Mesiac

Dátum brigády Zraz brigádnikov Práce na akcii Výstroj, náradie
Marec

15.03.2014

22.03.2014

Rybné hospodárstvo Očová

o 07:00 hod

Práce na hosp. budove

a príprava rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

Apríl

12.04.2014

26.04.2014

Rybné hospodárstvo Očová

o 07:00 hod

Práce na hosp. budove

a príprava rybníkov

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

Máj

17.05.2014

24.05.2014

Rybné hospodárstvo Očová

o 07:00 hod

Práce na rybnom hospo-

dárstve - kosenie

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

September

13.09.2014

20.09.2014

Rybné hospodárstvo Očová

o 07:00 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

Október

11.10.2014

18.10.2014

Rybné hospodárstvo Očová

o 07:00 hod

Práce na rybnom

hospodárstve

Gumené čižmy alebo

pracovná obuv

 

Harmonogram brigádnickej činnosti pre rok 2014

 

Mesiac

Deň

Zraz

brigádnikov

Plánovaná práca Dozor Výstroj

Január


Február

Vysekávanie prevzdušňovacích otvorov

na VN Dobrá Niva

Rybársky dom Švermova 10

čistenie chodníka od napadaného snehu

ObO-3

ObO-1

 

Marec

22.03.

 

29.03.

VN Môťová

 

VN Môťová

Príprava košov pre výter zubáča

Čistenie koryta vodného toku "Sekiersky potok"

od ústia do VN Môťová cca 100 m v smere toku

Osádzanie košov pre výter zubáča

VN Môťová - 20 ks, VN D. Niva - 20 ks

ObO-3

ObO-1

Rukavice

Prac. odev

Čižmy

Apríl

05.04.

12.04.

26.04.

VN Môťová

 

VN Môťová

 

 

VN Môťová

Sprístupniť lovné miesta na VN Môťová v úseku

"Hrobľa - Stará cesta" a v úseku "Sekiersky potok - prvé mólo"

Osadenie WC na VN Môťová (pláž)

Upratovanie Ryb. domu po výdaji povoleniek

na Švermovej ulici

Kŕmenie, liečivo, vápnenie na VN Môťová a

VN Dobrá Niva

ObO-3

ObO-1

ObO-1

ObO-3

Rukavice

Prac. odev

Čižmy

 

 

Záchr. vesty

Máj

01.-04.05.

03.05.

08.05.

10.05.

11.05.

17.05.

24.05.

 

 

Organizačné zabezpečenie celoslovenských pretekov (Boilies 01.-04.05.) VN D. Niva

Memoriál Ing. Chrenka - VN Môťová

Organizačné zabezpečenie funkcionárskych pretekov

Organizačné zabezpečenie detských pretekov

Organizačné zabezpečenie tradičných rybárskych pretekov

Vybranie násadových košov Vn D. Niva, ich vyčistenie a uskladnenie

Vybranie násadových košov VN Môťová, ich vyčistenie a uskladnenie

ObO-3

ObO-2

ObO-3

ObO-1

ObO-1

ObO-3

ObO-1

Rukavice

Prac. odev

Čižmy

September

13.09.

20.09.

27.09.

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

Čistenie brehov vodných tokov pridelených ObO-1

Práce na rybárskej chate a v jej okolí

Čistenie brehov VN Môťová (pravá strana)

ObO-1

ObO-3

ObO-1

Rukavice

Prac. odev

Čižmy

Október

04.10.

18.10.

18.10.

25.10.

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

VN Môťová

Čistenie brehov VN Dobrá Niva

Výlov kaprov RZ Očová (prepravu zabezpečiť)

Čistenie brehov VN Môťová (ľavá strana)

Práce podľa požiadaviek Mestského výboru SRZ Zvolen

Práce podľa požiadaviek Mestského výboru SRZ Zvolen

ObO-3

ObO-3

ObO-1

ObO-3

ObO-1

Rukavice

Prac. odev

Čižmy

 

Všeobecné pokyny:

Oznamy o termínoch vykonávania brigád vyvesí každá ObO SRZ na svojich oznamovacích miestach. Brigády sa zvyčajne vykonávajú v sobotu od 07:00 hod do 13:00 hod. Každý brigádnik si vo vlastnom záujme zabezpečí pracovný odev, vhodnú pracovnú obuv a ochranné rukavice. Ďalej je povinný dodržiavať pokyny brigádnického referenta, ktorý v danom dni vykonáva dozor. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda automaticky ruší, čím nevzniká nárok na zapísanie brigády.