Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Strana 3 z 4

Memoriál Ing. Ľubomíra Chrenka 2015

Dňa 09. mája sa uskutočnia preteky v love rýb udicou - plávaná

Prehľady o úlovkoch a zarybňovaní, rozpočet na rok 2015 a účtovná závierka 2014 MsO SRZ Zvolen

Záujemci si môžu pozrieť nasledujúce prehľady kliknutím na odkazy:

Prehľad úlovkov za rok 2014 ObO 3 MsO SRZ Zvolen

Prehľad najväčších úlovkov členov ObO 3 SRZ Zvolen za rok 2014 (podľa druhu rýb)

Aktuálne

Dávam do pozornosti našim členom MsO SRZ, v akom stave ostala VN Dobrá Niva po sezóne 2014. Bohužiaľ vizitka, na ktorú ne

Strana 3 z 4