Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

POHRONSKÁ ÚNIA

Aj pre tento rok platí dohoda medzi MsO SRZ Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, nazvaná aj "Pohronská únia".

Na základe tejto dohody môžu členovia horemenovaných MsO loviť na miestne kaprové povolenie na revíroch č. 3-1090-2-1 Hron č. 8 (MsO Banská Bystrica), 3-1080-2-1 Hron č. 7 (MsO SRZ Zvolen), 3-1070-1-1 Hron č. 6 (MsO SRZ Žiar nad Hronom), 3-1060-1-1 Hron č. 5 (MsO SRZ Žarnovica), 3-1050-1-1 Hron č. 4 (MsO SRZ Nová Baňa), 3-1040-1-1 Jazero Belianske (MO Banská Štiavnica). Zoznam a špecifikácia revírov je uvedená aj v Miestnom rybárskom poriadku MsO SRZ Zvolen.