Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Informáciu o uzavretí pretekárskej trate v termíne 19.10.-20.10.2019 sa dozviete na tomto odkaze.


 

ZÁKAZ LOVU

VYSADENÝCH DRUHOV RÝB

Druh vysadených rýb: - kapor, lieň

Čas ochrany vysadených rýb : od 02. 10. 2019 do 15. 10. 2019

Lov povolený : od 16. 10. 2019

Zákaz lovu sa týka VN Môťová a VN Dobrá Niva!!!

 

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z. z.


  

Záujemcovia o hosťovacie povolenie na miestne vody SRZ Zvolen si ho môžu zakúpiť v predajni Záhradkárske potreby na ulici T.G. Masaryka 2 vo Zvolene. Predaj si treba deň dopredu dohodnúť u pána Bariaka na telefonickom čísle 0948 366 332. Ďakujeme za porozumenie.


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Na nasledujúcom odkaze je zverejnený Harmonogram brigád na rok 2019,takisto aj Harmonogram brigád na RH Očová v rámci ObO2. Na brigády sa môžete nahlásiť u brigádnických referentov podľa jednotlivých ObO, ktorých ste členmi.


 Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 181 531. Ďakujeme. 


 

Mimoriadna členská schôdza !!!

 

 

 

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

 

mestská organizácia

961 50  Z v o l e n, Švermova 40

 

 

 

 

POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU

 

 

 

                           Obo 1,2,3,4

 

 

 

Miesto konania:         Reštaurácia CENTRUM, Zvolen

 

Dátum a čas konania:   3.10.2019  od 16:00 – 17:00

 

Prezentácia                                     od 15:30

 

 

 

 

 

 

 

            PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:

 

 

 

1.           Otvorenie

 

2.           Voľba pracovného predsedníctva

 

3.           Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

 

4.           Informácia k aktuálnemu dianiu v  SRZ

 

5.           Voľba delegátov na Mestskú konferenciu SRZ Zvolen

 

6.           Diskusia

 

7.           Uznesenie

 

8.           Záver