Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na stránke sú uverejnené propozície pre Tradičné rybárske preteky 2019 a Tradičné preteky detí 2019. Takisto je uverejnená informácia o pretekoch LRU detí na VN Môťová. Srdečne všetkých pozývame.


 

MsO SRZ Zvolen v dňoch 25.5.-26.5.2019 organizuje na VN Dobrá Niva Preteky v love rýb na boilies jednotlivcov 2019. Na tomto odkaze je možné oboznámiť sa s pravidlami. Zaplatiť a zaregistrovať sa je možné na miestach určených v pravidlách. 


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Na nasledujúcom odkaze je zverejnený Harmonogram brigád na rok 2019,takisto aj Harmonogram brigád na RH Očová v rámci ObO2. Na brigády sa môžete nahlásiť u brigádnických referentov podľa jednotlivých ObO, ktorých ste členmi.


 Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


 

     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0904 848 628. Ďakujeme. 


 

Odovzdávanie povolení za rok 2018 a vydávanie povolení na rok 2019 ObO4

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2019. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať osobne na adrese M.R. Štefánika 11, Detva, 3. poschodie. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 4 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2019

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny odovzdávania a vydávania povolení:

 

29.12.2018 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018

05.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018 + vydávanie Povolení na rok 2019

12.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - odovzdávanie Povolení za rok 2018 + vydávanie Povolení na rok 2019

19.01.2018 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

26.01.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

02.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

09.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

16.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

23.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

30.03.2019 - sobota - 08:00 - 12:00 - vydávanie Povolení na rok 2019

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2018 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2019, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2018 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 4 MsO SRZ Zvolen