Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Odovzdávanie povolení na rybolov za rok 2018 ObO3

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať najneskôr do 15.januára 2019.

Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, najdete na jeho zadných stranách. Prehľady o úlovkoch za rok 2018 ste povinný(á) odovzdať osobne v budove požiarnej zbrojnice na Pribinovej ulici vo Zvolene - Môťovej.

 Po odovzdaní Prehľadov o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2019.

Prineste si so sebou členský preukaz. Pri odovzdávaní Povolenia bude každý člen SRZ povinný zaktualizovať svoje trvalé bydlisko.

Termíny:

11.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

18.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

27.12.2018 - ŠTVRTOK - 17:00 - 19:00

03.01.2019 - ŠTVRTOK - 17:00 - 19:00

08.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

15.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

 

Poznámka: V prípade neodovzdania povolenia na rybolov za rok 2018 v stanovených termínoch nebude členom vydané povolenie na rybolov na rok 2019, podľa Zákona o výkone rybárskeho práva a Stanov SRZ.

V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2018 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých revíroch.

 

MSO SRZ Zvolen - ObO3