Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Pozor! Z dôvodu konania prezidentských volieb 2019 budú zmenené termíny VČS ObO2 a ObO3. Termín VČS ObO2 je po zmene uvedený v Smernici, termín VČS ObO3 bude určený na najbližšom výbore a okamžite zverejnený. 


 

Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


SRZ MsO Zvolen oznamuje, že výbor SRZ schválil na rok 2019 konanie Pretekov v love kapra na boilies Orthodox Carp Cup 2019, ktorý sa uskutoční v termíne od 02.05.2019 do 05.05.2019 na VN Dobrá Niva. Záujemcovia v zložení 2 - 3-členných týmov sa môžu prihlásiť u predsedu ObO3 SRZ Zvolen Jána Fekiača na tel. čísle 0948 099 286.


 Kolegovia rybári, na stránke sú uverejnené Smernica pre výdaj povolení na rok 2019, v rámci ktorej sú sa dozviete aj termíny VČS po jednotlivých ObO a tiež termíny Tradičných a Detských rybárskych pretekov v roku 2019. Ďalej je uverejnené Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci SRZ (GDPR). Je dôležité, aby si všetci členovia SRZ tieto dokumenty preštudovali. Termíny vydávania Povolení pre ObO4 sú na tomto odkaze.


 Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane, prípadne kliknutím TU, je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 

   SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Odovzdávanie Povolení na rybolov za rok 2018 ObO2.

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2018 ste povinný odovzdať najneskôr do 15.januára 2019.

Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch, najdete na jeho zadných stranách. Prehľady o úlovkoch za rok 2018 ste povinný(á) odovzdať osobne v budove SRZ ObO2 na Zlatom Potoku

 Po odovzdaní Prehľadov o úlovkoch za rok 2018 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov pre rok 2019.

Prineste si so sebou členský preukaz. Pri odovzdávaní Povolenia bude každý člen SRZ povinný zaktualizovať svoje trvalé bydlisko.

Termíny:

11.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

18.12.2018 - UTOROK - 17:00 - 19:00

27.12.2018 - ŠTVRTOK - 17:00 - 19:00

03.01.2019 - ŠTVRTOK - 17:00 - 19:00

08.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

15.01.2019 - UTOROK - 17:00 - 19:00

 

Poznámka: V prípade neodovzdania povolenia na rybolov za rok 2018 v stanovených termínoch nebude členom vydané povolenie na rybolov na rok 2019, podľa Zákona o výkone rybárskeho práva a Stanov SRZ.

V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2018 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých revíroch.

 

MSO SRZ Zvolen - ObO2