Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Jesenné zarybnenie 2017

29.9.2017 prebehlo na vodách MsO SRZ Zvolen VN Môťová a VN Dobrá Niva jesenné zarybnenie kaprom rybničným. Do VN Môťová bolo vypustených 2500 kg kapra K3, lysec 45 - 55 cm a 1000 kg kapra K2. VN Dobrá Niva bola zarybnená 1500 kg kaprom K3 a 1000 kg kaprom K2. Pôvod rýb je Česká republika. Z dôvodu zarybnenia a ochrannej doby pre rozplávanie napustenej ryby je v termíne od 29.9.2017 do 21.10.2017 ZÁKAZ LOVU KAPRA NA UVEDENÝCH VODNÝCH NÁDRŽIACH.