Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 3 Zvolen

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2016 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2017. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2016 ste povinný odovzdať osobne v budove SRZ ObO 3 na Pribinovej ulici v starej požiarnej zbrojnici v Môťovej vo Zvolene. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 3 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2016 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2017

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny

13.12.2016 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

20.12.2016 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

27.12.2016 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

03.01.2017 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

10.01.2017 - UTOROK od 17:00 do 19:00 hod

15.01.2017 - NEDEĽA od 17:00 do 19:00 hod

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2016 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2017, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2016 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 3 MsO SRZ Zvolen