Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na stránke sú uverejnené propozície pre Tradičné rybárske preteky 2019 a Tradičné preteky detí 2019. Takisto je uverejnená informácia o pretekoch LRU detí na VN Môťová. Srdečne všetkých pozývame.


 

MsO SRZ Zvolen v dňoch 25.5.-26.5.2019 organizuje na VN Dobrá Niva Preteky v love rýb na boilies jednotlivcov 2019. Na tomto odkaze je možné oboznámiť sa s pravidlami. Zaplatiť a zaregistrovať sa je možné na miestach určených v pravidlách. 


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Na nasledujúcom odkaze je zverejnený Harmonogram brigád na rok 2019,takisto aj Harmonogram brigád na RH Očová v rámci ObO2. Na brigády sa môžete nahlásiť u brigádnických referentov podľa jednotlivých ObO, ktorých ste členmi.


 Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


 

     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0904 848 628. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 2 Zvolen

                        ODOVZDÁVANIE PREHĽADOV O ÚLOVKOCH ObO 2

                                                                                                            

Oznamujeme Vám,že „Prehľady o úlovkoch za rok 2016“ ste povinný /á/ odovzdať osobne

v budove SRZ ObO II na Zlatom Potoku vo Zvolene.

Po odovzdaní „Prehľadov o úlovkoch za rok 2016“ Vám bude odovzdaný šek a „Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povoleniek pre rok 2017“.

 Žiadame rybárov, aby v budove SRZ ObO II. na Zlatom Potoku odovzdávali Prehľady o úlovkoch len kmeňoví členovia ObO II. 

Prineste si so sebou  členský preukaz! Do preukazu sa potvrdí odovzdanie „Prehľadu“!

Za neodovzdanie do 17.1. budete musieť zaplatiť pokutu vo výške 10 € !!

 

Termíny :

13.12.2016 -UTO ,

20.12.2016-UTO ,

27.12.2016- UTO ,                                             

03.01.2017-UTO ,

10.01.2017- UTO,

 

 

 

                                             

Od 16.30 do 19.00 hod.