Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Pozor! Z dôvodu konania prezidentských volieb 2019 budú zmenené termíny VČS ObO2 a ObO3. Termín VČS ObO2 je po zmene uvedený v Smernici, termín VČS ObO3 bude určený na najbližšom výbore a okamžite zverejnený. 


 

Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


SRZ MsO Zvolen oznamuje, že výbor SRZ schválil na rok 2019 konanie Pretekov v love kapra na boilies Orthodox Carp Cup 2019, ktorý sa uskutoční v termíne od 02.05.2019 do 05.05.2019 na VN Dobrá Niva. Záujemcovia v zložení 2 - 3-členných týmov sa môžu prihlásiť u predsedu ObO3 SRZ Zvolen Jána Fekiača na tel. čísle 0948 099 286.


 Kolegovia rybári, na stránke sú uverejnené Smernica pre výdaj povolení na rok 2019, v rámci ktorej sú sa dozviete aj termíny VČS po jednotlivých ObO a tiež termíny Tradičných a Detských rybárskych pretekov v roku 2019. Ďalej je uverejnené Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci SRZ (GDPR). Je dôležité, aby si všetci členovia SRZ tieto dokumenty preštudovali. Termíny vydávania Povolení pre ObO4 sú na tomto odkaze.


 Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane, prípadne kliknutím TU, je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 

   SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 2 Zvolen

                        ODOVZDÁVANIE PREHĽADOV O ÚLOVKOCH ObO 2

                                                                                                            

Oznamujeme Vám,že „Prehľady o úlovkoch za rok 2016“ ste povinný /á/ odovzdať osobne

v budove SRZ ObO II na Zlatom Potoku vo Zvolene.

Po odovzdaní „Prehľadov o úlovkoch za rok 2016“ Vám bude odovzdaný šek a „Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povoleniek pre rok 2017“.

 Žiadame rybárov, aby v budove SRZ ObO II. na Zlatom Potoku odovzdávali Prehľady o úlovkoch len kmeňoví členovia ObO II. 

Prineste si so sebou  členský preukaz! Do preukazu sa potvrdí odovzdanie „Prehľadu“!

Za neodovzdanie do 17.1. budete musieť zaplatiť pokutu vo výške 10 € !!

 

Termíny :

13.12.2016 -UTO ,

20.12.2016-UTO ,

27.12.2016- UTO ,                                             

03.01.2017-UTO ,

10.01.2017- UTO,

 

 

 

                                             

Od 16.30 do 19.00 hod.