Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 2 Zvolen

                        ODOVZDÁVANIE PREHĽADOV O ÚLOVKOCH ObO 2

                                                                                                            

Oznamujeme Vám,že „Prehľady o úlovkoch za rok 2016“ ste povinný /á/ odovzdať osobne

v budove SRZ ObO II na Zlatom Potoku vo Zvolene.

Po odovzdaní „Prehľadov o úlovkoch za rok 2016“ Vám bude odovzdaný šek a „Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povoleniek pre rok 2017“.

 Žiadame rybárov, aby v budove SRZ ObO II. na Zlatom Potoku odovzdávali Prehľady o úlovkoch len kmeňoví členovia ObO II. 

Prineste si so sebou  členský preukaz! Do preukazu sa potvrdí odovzdanie „Prehľadu“!

Za neodovzdanie do 17.1. budete musieť zaplatiť pokutu vo výške 10 € !!

 

Termíny :

13.12.2016 -UTO ,

20.12.2016-UTO ,

27.12.2016- UTO ,                                             

03.01.2017-UTO ,

10.01.2017- UTO,

 

 

 

                                             

Od 16.30 do 19.00 hod.