Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Pozor! Z dôvodu konania prezidentských volieb 2019 budú zmenené termíny VČS ObO2 a ObO3. Termín VČS ObO2 je po zmene uvedený v Smernici, termín VČS ObO3 bude určený na najbližšom výbore a okamžite zverejnený. 


 

Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


SRZ MsO Zvolen oznamuje, že výbor SRZ schválil na rok 2019 konanie Pretekov v love kapra na boilies Orthodox Carp Cup 2019, ktorý sa uskutoční v termíne od 02.05.2019 do 05.05.2019 na VN Dobrá Niva. Záujemcovia v zložení 2 - 3-členných týmov sa môžu prihlásiť u predsedu ObO3 SRZ Zvolen Jána Fekiača na tel. čísle 0948 099 286.


 Kolegovia rybári, na stránke sú uverejnené Smernica pre výdaj povolení na rok 2019, v rámci ktorej sú sa dozviete aj termíny VČS po jednotlivých ObO a tiež termíny Tradičných a Detských rybárskych pretekov v roku 2019. Ďalej je uverejnené Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci SRZ (GDPR). Je dôležité, aby si všetci členovia SRZ tieto dokumenty preštudovali. Termíny vydávania Povolení pre ObO4 sú na tomto odkaze.


 Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane, prípadne kliknutím TU, je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 

   SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Rybársky deň detí 2.6.2016

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení rôznorodých akcií venovaných deťom pri príležitosti MDD. Takisto aj Centrum voľného času Domino a rybársky krúžok Očovské šťuky Očová  pripravili pre svojich členov Detský rybársky deň na našej vodnej nádrži Môťová. Akcia sa konala pod záštitou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen. Podujatie začínalo už skoro ráno, aktéri sa začali zhromažďovať od 07:30 na rybárskej chate pri priehrade. Program pre deti bol pestrý, v dopoludňajších hodinách plnili deti rôzne úlohy, ako napr. odpovedali na otázky vo vedomostnej súťaži, maľovali tematické obrázky, skúšali si disciplíny rybolovnej techniky, súťažili v zakrmovaní rýb na cieľ, prechode cez divokú rieku plnú dravých piráň, hľadali na čas červíka v zemi, a rôzne iné aktivity.

 

Ako doplnok bolo plavenie sa na člne po priehrade, naši pretekári Matej Oťahel a Ján Lehotský im predviedli viazanie umelých mušiek, t.j. nástrah určených na lov muškárením, a takisto im predviedli v praxi túto techniku lovu. Takisto si vypočuli zaujímavé rozprávanie na tému les a voda od p. Ing. Martinického zo Slovenskej lesníckej spoločnosti. Bonusom bolo maľovanie na tvár od dvoch sympatických slečien z CVČ Domino.

Na obed si deti pochutnali na výbornom guľáši, o ktorý sa postarali vedúci rybárskeho krúžku spolu s rodičmi, ktorí prišli aktívne pomôcť pri organizovaní akcie. Potom sme sa vybrali na eko vychádzku, spojenú so zberom odpadu na brehoch priehrady. Postupne sa všetci presunuli na pretekársku trať v love rýb udicou, kde sa konalo 2. kolo preteku v love na plávanú  juniorov. Deti, ktoré nepretekali, si vyplnili čas samostatným lovom rýb.

Po ukončení preteku bolo vyhodnotenie doobedňajších aktivít a súťaží. Všetky deti boli odmenené krásnymi vecnými cenami, za ktoré ďakujeme sponzorom, spomenutým na záver.

Celú akciu aj deti aj zúčastnení rodičia hodnotili veľmi pozitívne, bol to krásny, aktívne strávený deň, počas ktorého sa deti aj zabavili, aj sa dozvedeli mnohé nové veci. A keďže nám vyšlo aj počasie, môžeme konštatovať, že Rybársky deň detí na VN Môťová dopadol na jednotku s hviezdičkou.

 

Za vecné ceny a výpomoc ďakujeme sponzorom: Združenie obecných lesov SR, Slovenská lesnícka spoločnosť, Rybár ZV, Orthodoxcarp, Rybárske potreby, Autotechna, Mraziarne Chrieň, Alcedo.