Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na stránke sú uverejnené propozície pre Tradičné rybárske preteky 2019 a Tradičné preteky detí 2019. Takisto je uverejnená informácia o pretekoch LRU detí na VN Môťová. Srdečne všetkých pozývame.


 

MsO SRZ Zvolen v dňoch 25.5.-26.5.2019 organizuje na VN Dobrá Niva Preteky v love rýb na boilies jednotlivcov 2019. Na tomto odkaze je možné oboznámiť sa s pravidlami. Zaplatiť a zaregistrovať sa je možné na miestach určených v pravidlách. 


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Na nasledujúcom odkaze je zverejnený Harmonogram brigád na rok 2019,takisto aj Harmonogram brigád na RH Očová v rámci ObO2. Na brigády sa môžete nahlásiť u brigádnických referentov podľa jednotlivých ObO, ktorých ste členmi.


 Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


 

     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0904 848 628. Ďakujeme. 


 

Rybársky deň detí 2.6.2016

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení rôznorodých akcií venovaných deťom pri príležitosti MDD. Takisto aj Centrum voľného času Domino a rybársky krúžok Očovské šťuky Očová  pripravili pre svojich členov Detský rybársky deň na našej vodnej nádrži Môťová. Akcia sa konala pod záštitou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen. Podujatie začínalo už skoro ráno, aktéri sa začali zhromažďovať od 07:30 na rybárskej chate pri priehrade. Program pre deti bol pestrý, v dopoludňajších hodinách plnili deti rôzne úlohy, ako napr. odpovedali na otázky vo vedomostnej súťaži, maľovali tematické obrázky, skúšali si disciplíny rybolovnej techniky, súťažili v zakrmovaní rýb na cieľ, prechode cez divokú rieku plnú dravých piráň, hľadali na čas červíka v zemi, a rôzne iné aktivity.

 

Ako doplnok bolo plavenie sa na člne po priehrade, naši pretekári Matej Oťahel a Ján Lehotský im predviedli viazanie umelých mušiek, t.j. nástrah určených na lov muškárením, a takisto im predviedli v praxi túto techniku lovu. Takisto si vypočuli zaujímavé rozprávanie na tému les a voda od p. Ing. Martinického zo Slovenskej lesníckej spoločnosti. Bonusom bolo maľovanie na tvár od dvoch sympatických slečien z CVČ Domino.

Na obed si deti pochutnali na výbornom guľáši, o ktorý sa postarali vedúci rybárskeho krúžku spolu s rodičmi, ktorí prišli aktívne pomôcť pri organizovaní akcie. Potom sme sa vybrali na eko vychádzku, spojenú so zberom odpadu na brehoch priehrady. Postupne sa všetci presunuli na pretekársku trať v love rýb udicou, kde sa konalo 2. kolo preteku v love na plávanú  juniorov. Deti, ktoré nepretekali, si vyplnili čas samostatným lovom rýb.

Po ukončení preteku bolo vyhodnotenie doobedňajších aktivít a súťaží. Všetky deti boli odmenené krásnymi vecnými cenami, za ktoré ďakujeme sponzorom, spomenutým na záver.

Celú akciu aj deti aj zúčastnení rodičia hodnotili veľmi pozitívne, bol to krásny, aktívne strávený deň, počas ktorého sa deti aj zabavili, aj sa dozvedeli mnohé nové veci. A keďže nám vyšlo aj počasie, môžeme konštatovať, že Rybársky deň detí na VN Môťová dopadol na jednotku s hviezdičkou.

 

Za vecné ceny a výpomoc ďakujeme sponzorom: Združenie obecných lesov SR, Slovenská lesnícka spoločnosť, Rybár ZV, Orthodoxcarp, Rybárske potreby, Autotechna, Mraziarne Chrieň, Alcedo.