Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

SRZ MsO Zvolen oznamuje termíny uzavretia pretekárskej trate na VN Môťová, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze


.

SRZ MsO Zvolen oznamuje členom, že v dňoch 15.9.-16.9.2018 je vyhlásený zákaz lovu rýb v revíri Hron č. 7a, 3-080-2-1 v úseku od železničného mosta pri sútoku Hron - Slatina v dĺžke 400 m pod Červenú medokyš a v úseku 300 m na do mostom na Ostrú Lúku v dĺžke 400 m nad vzdutím MVE Hronská Dúbrava. Ďalej je v termíne od 11.9.208 do 25.9.2018 zákaz privlastnenia si pstruha dúhového v revíri Hron č. 7a 3-1080-2-1 z dôvodu zarybnenia týmto druhom ryby. 

 


 

Na stránke je uverejnený rozpis brigád na rok 2018. Pozrieť si ho môžete na tomto odkaze. Zároveň je uverejnený Harmonogram brigád ObO 2 na rybochovnom hospodárstve Očová. Ten si môžete pozrieť na tomto odkaze.


  

!!!Dôležitá informácia!!!, vzhľadom na to, že ešte neboli ukončené všetky rokovania ohľadom Pohronskej únie, platí zatiaľ stav, ktorý nepovoľuje lov v rámci predchádzajúcich dohôd Pohronskej únie. Preto chceme upozorniť všetkých členov, aby nevyužívali a nenavštevovali revíry, ktoré boli zahrnuté v Pohronskej únii a bolo možné na nich loviť na Miestne povolenie z dôvodu prípadných komplikácií zo strany ostatných MO a MsO, ktoré boli v Pohronskej únii zahrnuté. Na týchto revíroch je možné loviť ryby len na Zväzové povolenie, pokiaľ sú konkrétne revíry zahrnuté vo Zväzovom povolení Rady SRZ. O zmene stavu budeme členov MsO okamžite informovať. 


 

V sekcii Legislatíva bol uverejnený nový Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Zvolen, s platnosťou od 01.01.2018. Dávame hlavne do pozornosti prerevírovanie revíru Hron č. 7, kde nastalo rozdelenie na revír Hron č. 7a 3-1080-2-1 (KH) zväzový od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po lávku pre peších pri Hronskej Dúbrave a Hron č. 7b 3-1081-6-1 revír Lipňový s výskytom hlavátky, od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica nad obcou Sliač. Takisto nastala zmena v revírovaní revíru Slatina č. 2 3-3750-4-1, revír je od MVE pri Pstruši až po hrádzové teleso VN Hriňová, bez štatútu Chyť a pusť.  Nový Miestny rybársky poriadok si môžete pozrieť na tomto odkaze.


   

SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Rybársky deň detí 2.6.2016

Uplynulý týždeň sa niesol v znamení rôznorodých akcií venovaných deťom pri príležitosti MDD. Takisto aj Centrum voľného času Domino a rybársky krúžok Očovské šťuky Očová  pripravili pre svojich členov Detský rybársky deň na našej vodnej nádrži Môťová. Akcia sa konala pod záštitou Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Zvolen. Podujatie začínalo už skoro ráno, aktéri sa začali zhromažďovať od 07:30 na rybárskej chate pri priehrade. Program pre deti bol pestrý, v dopoludňajších hodinách plnili deti rôzne úlohy, ako napr. odpovedali na otázky vo vedomostnej súťaži, maľovali tematické obrázky, skúšali si disciplíny rybolovnej techniky, súťažili v zakrmovaní rýb na cieľ, prechode cez divokú rieku plnú dravých piráň, hľadali na čas červíka v zemi, a rôzne iné aktivity.

 

Ako doplnok bolo plavenie sa na člne po priehrade, naši pretekári Matej Oťahel a Ján Lehotský im predviedli viazanie umelých mušiek, t.j. nástrah určených na lov muškárením, a takisto im predviedli v praxi túto techniku lovu. Takisto si vypočuli zaujímavé rozprávanie na tému les a voda od p. Ing. Martinického zo Slovenskej lesníckej spoločnosti. Bonusom bolo maľovanie na tvár od dvoch sympatických slečien z CVČ Domino.

Na obed si deti pochutnali na výbornom guľáši, o ktorý sa postarali vedúci rybárskeho krúžku spolu s rodičmi, ktorí prišli aktívne pomôcť pri organizovaní akcie. Potom sme sa vybrali na eko vychádzku, spojenú so zberom odpadu na brehoch priehrady. Postupne sa všetci presunuli na pretekársku trať v love rýb udicou, kde sa konalo 2. kolo preteku v love na plávanú  juniorov. Deti, ktoré nepretekali, si vyplnili čas samostatným lovom rýb.

Po ukončení preteku bolo vyhodnotenie doobedňajších aktivít a súťaží. Všetky deti boli odmenené krásnymi vecnými cenami, za ktoré ďakujeme sponzorom, spomenutým na záver.

Celú akciu aj deti aj zúčastnení rodičia hodnotili veľmi pozitívne, bol to krásny, aktívne strávený deň, počas ktorého sa deti aj zabavili, aj sa dozvedeli mnohé nové veci. A keďže nám vyšlo aj počasie, môžeme konštatovať, že Rybársky deň detí na VN Môťová dopadol na jednotku s hviezdičkou.

 

Za vecné ceny a výpomoc ďakujeme sponzorom: Združenie obecných lesov SR, Slovenská lesnícka spoločnosť, Rybár ZV, Orthodoxcarp, Rybárske potreby, Autotechna, Mraziarne Chrieň, Alcedo.