Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Uzavretie pretekárskej trate

Uzavretie pretekárskej trate.

 

 

Vážení rybári.

Na základe poverenia Rady Žilina z dôvodu organizácie pretekov 1.ligy LRU Feeder 2.kolo 2016 bude uzavretá pretekárska trať od betónového móla vpravo dĺžke 400m a od betónového móla vľavo v dĺžke 150m.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Termín uzavretia trate :

 

od  02.07.2016 – 07°°

 do  02.07.2016 – 18°°.

od  03.07.2016 – 06°°

 do  03.07.2016 – 17°°.

 

 

Výbor MsO SRZ Zvolen