Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na hornej lište v hlavnom menu na titulnej strane je možné sa elektronicky prihlásiť za člena MsO SRZ Zvolen. O termíne školení a skúšok budeme v dostatočnom predstihu informovať.


 Na stránke sú uverejnené termíny odovzdávania Povolení na rybolov na rok 2018 pre ObO1, ObO 2 a ObO3. Termíny pre ObO1 sú na tomto odkazetermíny pre ObO2 sú na tomto odkaze, termíny pre ObO3 sú na tomto odkaze.


 Na tomto odkaze sa nachádza info o zákaze lovu vysadených rýb na VN Dobrá Niva aj VN Môťová.


  SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0950 372 273. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 4 Zvolen 2017

Oznamujeme Vám, že riadne vyplnený a zosumarizovaný Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať najneskôr do 15. januára 2018. Návod, ako správne vyplniť Prehľad o úlovkoch najdete na jeho zadných stranách. Prehľad o úlovkoch za rok 2017 ste povinný odovzdať osobne na adrese M.R. Štefánika 11, Detva, 3. poschodie. Na zadanej adrese budú prevziate Prehlady o úlovkoch len od členov ObO 4 MsO SRZ Zvolen.

 

Po odovzdaní Prehľadu o úlovkoch za rok 2017 Vám bude odovzdaný šek a Smernice o platení členských príspevkov a vydávaní povolení na rok 2018

 

Prineste si so sebou členský preukaz SRZ!

 

Termíny odovzdávania a vydávania povolení:

 

30.12.2017 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie povolení za rok 2017

06.01.2018 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie + výdaj na rok 2018

13.01.2018 - 08:00 - 12:00 odovzdávanie + výdaj na rok 2018

20.01.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

27.01.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

03.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

17.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

24.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

31.03.2018 - 08:00 - 12:00 výdaj na rok 2018

 

Poznámka:

V prípade neodovzdania Povolenia na rybolov za rok 2017 v stanovených termínoch, nebude členom vydané Povolenie na rybolov pre rok 2018, podľa Zákona o rybárstve a Stanov SRZ. V odovzdanom Povolení na rybolov za rok 2017 musí byť vykonaný sumár úlovkov a vychádzok na jednotlivých rybárskych revíroch.

 

Výbor ObO 4 MsO SRZ Zvolen