Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Uvodný

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

Na stránke sú uverejnené propozície pre Tradičné rybárske preteky 2019 a Tradičné preteky detí 2019. Takisto je uverejnená informácia o pretekoch LRU detí na VN Môťová. Srdečne všetkých pozývame.


 

MsO SRZ Zvolen v dňoch 25.5.-26.5.2019 organizuje na VN Dobrá Niva Preteky v love rýb na boilies jednotlivcov 2019. Na tomto odkaze je možné oboznámiť sa s pravidlami. Zaplatiť a zaregistrovať sa je možné na miestach určených v pravidlách. 


 Na stránke je uverejnený výber najdôležitejších zmien v Zákone 216/2018 Z.z. a Vyhláške 381/2018 Z.z. Môžete si ich pozrieť na nasledujúcom odkaze. Vo vlastnom záujme doporučujeme dôkladné naštudovanie obidvoch právnych noriem. Takisto je uverejnená schématická pomôcka pre privlastňovanie rýb podľa nového zákona aj s výsvetlivkami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze.


Na nasledujúcom odkaze je zverejnený Harmonogram brigád na rok 2019,takisto aj Harmonogram brigád na RH Očová v rámci ObO2. Na brigády sa môžete nahlásiť u brigádnických referentov podľa jednotlivých ObO, ktorých ste členmi.


 Na stránke je uverejnené kompletné znenie Zákona o rybárstve 216/2018 Z.z. a Vyhlášky 381/2018 Z.z.


 

     SRZ MsO Zvolen oznamuje svojim členom, aby v prípade zistenia znečistenia vôd, úhynu rýb, prípadne iných foriem ekologickej havárie na vodách MsO SRZ Zvolen kontaktovali p. Romana Urbana na tel. čísle 0904 848 628. Ďakujeme. 


 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov ObO 4 Zvolen

SRZ - ZVOLEN

ObO 4 – DETVA

VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2017

JANUÁR :

07. 01. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

14. 01. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

21. 01. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

28. 01. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

 

MAREC :

04. 03. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

11. 03. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

25. 03. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

 

APRÍL :

01. 04. 2017sobota       od 08ºº - 12ºº hod.

 

 

Mimo uvedených termínov je možné vybaviť povolenie na rybolov vo ZVOLENE – Švermova 40, podľa termínov uvedených v Smerniciach pre kalendárny rok 2017.

ĎALŠIE INFORMÁCIE : Marian Stančík – tajomník ObO – IV Detva.