Rýchly kontakt: e-mail: info@srz-zvolen.sk | Adresa: MsO SRZ Zvolen, J. Švermu 40, 960 01 Zvolen

Aktuálne oznamy MsO SRZ Zvolen

MsO SRZ Zvolen, ObO 1, oznamuje všetkým svojim členom, ktorí boli odovzdať Povolenia na rybolov v termíne 14.1.2017 o 17:00, že náhradný termín je 17.1.2017 od 18:30 na Švermovej ulici v rybárskom dome. Zároveň sa MsO SRZ Zvolen, ObO 1 všetkým členom ospravedlňuje za vzniknutú situáciu, ktorá nastala nedostatočným informačným tokom medzi ObO 1 a administrátorom stránky. Za pochopenie ďakujeme.

 

MsO SRZ Zvolen oznamuje záujemcom o členstvo v našej organizácii, že predpokladaný termín školenia a skúšok je koniec februára 2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť podľa inštrukcií na tomto odkaze.

 

MsO SRZ Zvolen oznamuje, ze pre rok 2017 aj naďalej platí oslobodenie od brigád po dovŕšeni 65-roku života člena.

 

S M E R N I C A o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017.

 

 Na stránke bola pridaná Smernica o platení členských príspevkov a povolení na rybolov v roku 2017 aj s termínmi vydávaní povolení na rok 2017. Celú smernicu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

Termíny odovzdania Povolení na rybolov SRZ Zvolen

Na tomto odkaze najdete termíny odovzdania PnR za rok 2016 platné pre ObO 1 MsO SRZ Zvolen , ObO 2 MsO SRZ ZvolenObO 3 MsO SRZ Zvolen a ObO 4 MsO SRZ Zvolen.